Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconmonikatom:
monikatom Featured By Owner Nov 2, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Wspaniale ciekawe prace, gratuluje talentu.
Reply
:iconjankulinicz:
JanKulinicz Featured By Owner Jun 16, 2015
Interesująca galeria. Zwłaszcza kiedyś byłem zajarany takimi klimatami. Te nowsze prace bardziej mi się podobają. Widać postęp. Im dalej, tym lepiej. Np ta praca Escape to nowhere to prawdziwa perełka. Oby tak dalej.
Reply
:iconschodowski:
schodowski Featured By Owner Jul 7, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Bardzo dziękuję za zainteresowanie :) nie sądziłem, że ktoś tu zagląda :)
kłaniam się serdecznie :) :beer:
Reply
:icongilbentes:
GilBentes Featured By Owner Dec 19, 2014   Traditional Artist
I really like your drawings! good job, cheers!
Reply
:iconzeroliver:
ZeroLiver Featured By Owner Jun 4, 2012  Professional General Artist
Incredible Gallery! Many true art works in here!
Reply
:iconschodowski:
schodowski Featured By Owner Jun 5, 2012  Hobbyist Traditional Artist
thank you so much :)
Reply
:iconjose-garel-alvoeiro:
Jose-Garel-Alvoeiro Featured By Owner Sep 30, 2011  Hobbyist Traditional Artist
great gallery, fantastic!
Reply
:iconschodowski:
schodowski Featured By Owner Sep 30, 2011  Hobbyist Traditional Artist
thank you so much Garelito :)
Reply
Add a Comment: